Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

 • Blötlägg stallet innan tvättning (reducerar tvättningstid och vattenmängd
 • Innan tvätt ställs ventilationen på maximal ventilation
 • Grovtvätta stallet (80 % av tiden används till detta)
 • Sprid/fördela sopa på golv och väggar upp till en meters höjd (tar bort fettbeläggningar och reducerar tiden för fintvätten)
 • Vänta 15 minuter
 • Fintvätta på samma sätt som vid grovtvätt (se nedanför)
 • Tvätta verktyg och stövlar som används i sektionen
 • Skrapa bort allt synligt vatten
 • Kort torkning innan desinfektion
 • Färdig torkning av stall

 • Golv
 • Väggar och boxväggar (var uppmärksam på alla samlingar och sprickor)
 • Inventariet
 • Foderautomat/foderrör, tråg
 • Vattenkoppar och drickventiler
 • Ventilationsskorsten
 • Golv spolas igen för smuts
 • Använd lågt tryck vid fintvätten så att smuts rinner bort och inte sprutas där det redan har tvättats

 • Kontrollera om det är synligt smutsigt
 • Om det finns synlig smuts, tvätta igen
 • Desinfektion kan inte döda bakterier som är skyddade av smuts.
 • Om det finns vatten på golvet, avlägsnas vattnet med en ren skrapa
 • Torka ut stallen i 1–2 timmar innan desinficering appliceras - det är ok om det fortfarande är lite fuktigt
 • Använd mätkoppar för att se till att du har rätt blandningsförhållande/koncentration på desinfektionslösningen du använder
 • Fördela desinfektionsmedlet i lugnt tempo så medlet fördelas jämnt på alla ytor upp till en meters höjd
 • Lämna desinfektionsmedlet i minst 30 minuter (följ produktinstruktionerna)
 • Ju lägre temperatur, desto längre måste desinfektionsmedlet fungera
 • Om det finns sprickor i golvet eller mellan golv och väggar, kan man strö över släckt kalk
 • Töm foderbäddar och vattentråg från desinfektionsmedel

 • Värm stallet efter tvätt och desinfektion så det är helt torrt (kolla med plastbit)
 • Komplettera rum- och golvvärme med värmekanon (ca 0,4 liter olja per m2)
 • Ställ in rumstemperaturen så hög som möjligt - helst över 30 ° C.
 • Ställ in ventilationen på 10-15% av maximal ventilation

Så här beräknas värmebehov till uttorkning:

 • Värmebehov (kWh) = m2 golvyta x 3 kWh
 • Oljeförbrukning (liter) = Värmebehov i kWh / 8
 • Torktimmar = Värmebehov (kWh) / värmekanoneffekt (kWh)
 • Stallet är torrt när temperaturen på golvet under tak är 30 ° C och om inte bildas kondens vid test med en plastbit eller papper som läggas på golvet

Om smågrisarna sätts in i en fuktig sektion kan det ta upp till två veckor innan sektionen torkar. Avvanda grisar har låg värmeproduktion, så ventilationen kommer att gå på låg effekt med risk för fukt och försämrad luftkvalitet.

Bakterier överlever lång tid i en fuktig miljö, men de flesta bakterier kan inte överleva uttorkning.

Om nyavvanda grisar sätts i en avdelning som inte har torkat upp ordentligt, kan grisarna ha högre foderanvändning och växa sämre. Där finns också starkt ökad risk att de blir sjuka.

 • Alla ytor/gångar där grisarna ska gå från BB till tillväxt är rengjorda.
 • Tillväxten är rengjort, desinficerad OCH uttorkad
 • Alla tråg är tomma, rena och torra
 • Golvtemperaturen under övertäckning är 30 grader (mäta med IR termometer inne i boxen (du får fel resultat om du mäter från gången)). Kolla detta i den första, mellersta och sista boxen på varje sida
 • Ventilationen är på och inställd på 22–24 grader
 • Startvikt anges i ventilationsstyrningen
 • Kolla att spjällstyrningen säkrar rätt öppning vid min- och maxventilation
 • Se till att alla boxar har strömaterial, särskilt på liggytan
 • Alla övertäckningar är nere och intakta
 • Strax innan grisarna sätts in, sätts en klämma på ventilen i slutet av vattensträngen, så att vattnet kan rinna fritt i minst 2 minuter. Detta säkerställer att grisarna får färskt vatten direkt