Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

 • Rengör vattenledningarna efter att sektionen har tvättats och desinficerats. Spola igenom dem med färskt vatten, vatten med rengöringsmedel eller meddesinfektionsmedel
 • Följ produktanvisningar om koncentration och inverkningstid
 • Använd medicinblandare eller motsvarande för att dosera rengörings- och desinfektionsmedlet på rätt sätt.
 • Blanda fruktfärg i desinfektionsmedlet så att du kan se när desinfektionsmedlet har nått hela vägen in i rören
 • Efter inverkanstiden är slut måste hela vattensystemet spolas igenom med rent vatten - inklusive drickventilerna – senast innan grisarna sätts in
 • Strax innan grisarna sätts in, sätts en klämma på ventilen i slutet av vattensträngen, så att vattnet kan rinna fritt i minst 2 minuter. Detta säkerställer att grisarna får färskt vatten direkt

Kalk i ventilerna minskar flödet.

Biofilmer i vattenledningarna innehåller bakterier och minskar kapaciteten i vattenförsörjningen. Där kan finns risk för hälsostörningar, men det ses inte ofta. Störst betydelse har minskad flöde så grisarna inte får tillräckligt med vatten.

Rengöring av vattenledningar innan insättning kan vara nödvändig i stall som har varit tomma i mer än en vecka.

Syra och klor får inte blandas eftersom klorgas bildas vilket är mycket irriterande för ögonen och slemhinnorna (t.ex. hosta). Vid inandning finns det risk för lungskador hos både djur och människor

 • Se till att vattenventilerna kan ge minst 0,6 liter / minut
 • Vattenflödet måste mätas på två ventiler på första delen och 2 ventiler på den sista delen av vattenledningen
 • Håll en plastpåse eller litermätare under vattenventilen och tryck i 15 sekunder.
 • Läs och multiplicera med 4, då har du vattenprestandan per minut
 • Se till att de testade ventilerna alla ger över 0,6 liter per minut. Tryck sedan på alla andra ventiler och jämför prestandan med de första ventilerna
 • Ventilerna som inte ger tillräckligt med vatten måste skruvas ur och rengöras. Vid behov tillsätts t.ex. ättiksyra för att rena mot kalk
 • Ta ut alla typer av vattenbegränsare i ventilerna så maximalt flöde säkras.

Om man misstänker dålig vattenkvalitet kan godkänt desinfektionsmedel användas i allt dricksvatten i en period.

 • Alla grisar gruppen avvänjs samtidigt. På det sättet undviker du att överföra sjukdomar till nästa grupp i tillväxtavdelningen. De minsta grisarna kommer att växa lika bra i tillväxtstallen som i grisningsavdelningen
 • Börja med att avvänja de minsta grisarna i gruppen som behöver extra värme och uppmärksamhet vid avvänjning
 • De minsta grisarna flyttas till speciella boxar i tillväxtavdelningen. Observera att
  • Boxarna för de minsta grisarna är belägna i mitten av stallen
  • Ett halmbräde sätts in
  • Att det bara finns en liten öppning mellan halmbrädan och övertäckningen
  • Det finns en värmelampa i taket
 • Efter detta avvänjs gyltkullar eftersom dessa är de minst immuniserade.
 • Grisar från etablering av amsuggor ska gå för sig själva sedan de redan är avvanda i BB
 • Resten av grisarna avvänjs och sätts in kullvist i tillväxten (1-3 kullar tillsammans i varje box)
 • Håll 2–4 boxar tomma till uppsamling/frånsortering av små grisar 1 och 2 veckor efter avvänjning (för att säkra jämn storlek på grisarna och undvika enstaka grisar som är för små i boxarna (växer dåligt, stressas med risk för svansbitning)
 • Håll 1–2 boxar klara till sjukboxar

 • Ge de minsta grisarna extra värme, en bättre avvänjningsblandning med mer mjölk och uppblött foder
 • Det är de grisar som är yngst vid avvänjning, var mindre vid födseln eller har varit sjuka som kräver extra omsorg
 • Liggytan under övertäckningen blir extra varm om det finns ett bräde i botten som stoppar drag och en kant överst som håller värmen inuti grottan. Vid behov kan en värmekälla monteras under/i locket
 • Extra halm gör det lättare för grisarna att hålla värmen, men inte i så stor mängd att det isolerar från golvvärmen
 • Uppblött foder kan få grisarna att äta tidigare och äta mer. Fodret måste ges i tråg och alla grisar måste kunna äta samtidigt. Det är viktigt att hålla trågen rena
 • Receptet för uppblött foder är 1 del foder + 2 delar vatten som blandas precis innan grisarna utfodras
 • Mängden foder bör tilldelas så att grisarna har ätit upp inom ½ timme. Inte mer än så
 • De små grisarna måste kunna nå både foder och vatten.
 • Om vattenventilerna är placerat för högt måste de sänkas eller det måste finnas en extra vattentillförsel som grisarna kan nå. Exempelvis ett vattentråg som rengörs och fylls ofta.

De minsta grisarna kan ha svårigheter att uppnå 30–32 grader under övertäckningen.

 • Du kan höja temperaturen under taket på följande sätt
  • Sänk ned luckan
  • Sätt upp tillfälliga gardiner av papper eller plast
  • Sätt upp halmbrädor och fördela extra halm
  • Installera värmelampor i taket
  • Ställ in hundhålsplatta

 • Observera grisarnas beteende för att se om stallen har rätt temperatur. Om det är för kallt klumpar grisarna ihop sig med varandra. Om det är för varmt, vänder de boxen så att det fasta golvet används som en gödselsyta
 • Temperaturen i stallet bör regleras efter temperaturen under taket fram för rumstemperaturen. OM grisarna har rätt temperatur utan drag på liggytorna kan det utan problem vara kallt i stallen.
 • Det är bättre att ha ett kallt stall med torr luft framför et varmt stall med fuktig (och dålig) luft
 • Kolla att minimumsventilation är minst 3 m3/gris/timma. Om det blir kallt i stallen vid denna minimumsventilation ska värmetillförseln ökas. Man får aldrig minska minimumventilationen
 

Vikt i kg

6

6-7

8,5

11

15

18

25

30

Temp. under övertäckning °C

32

30-31

28-29

27-28

26-27

25-26

22-23

21-22