Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Boxen ska utformas så att grisarna lätt kan använda alla delar av boxen.

Vattensträngar på sektions- och box nivå

Ha två vattensträngar så att du har möjlighet att tilldela vaccin, syra eller antibiotika på sektions- eller box nivå.

Äta och dricka platser

Se till att boxen är ordnad så att det finns tillräckligt med mat- och dryck platser.

Checklista för fodertilldelning och vatten

 • Två vattensträngar har upprättats, en sträng för rent vatten och en sträng för tilldelning av vaccin, syra eller antibiotika.
 • Boxen ska ha minst 1 drickskopp eller 3 vattenventiler per. 26-30 grisar.
 • Drickventiler är placerade på en höjd där de avvanda grisarna når dem.
 • Plats vid fodertråg: 18 cm vid avvänjning, 22 cm vid 30 kg.
 • Varje torrmatare kan mata 20 smågrisar om det finns mjölfoder och 25 grisar om det finns pellets.
 • Detta gäller både små grisar som äter lite foder långsamt och stora grisar som äter mycket foder snabbt.
 • Om det finns fler grisar än detta måste fler foderautomater ställas in.
 • Ljuset måste tändas klockan 7.00 och slockna klockan 22.00.

Checklista - Inriktning

 • Taket är placerad i ca. 70 cm höjd.
 • Taket är tätt i sidorna för att undvika drag.
 • Taket är försedd med en 10 cm neråtböjd framkant.
 • Det finns en halmbräda eller en klimatbräda under den främre kanten av taket för att undvika drag längs golvet.
 • Taket täcker 8-10% av stigens nettoarea.
 • Minst hälften av golvet är fast golv.
 • Bäst är plast eller gjutjärnspalt som minimerar fukt och säkerställer en bra gödselpassage.
 • Boxens längd / breddförhållande är 2: 1.
 • Väg mellan varannan box bör vara täta så att ingen gödsel skjuts mellan boxarna.
 • Boxen ska utformas så att grisarna lätt kan använda alla delar av boxen.

Se till att tillväxtstallarna är sektionerade. Det förhindrar att sjukdomar från grisarna överförs till de nyligen avvanda grisarna.

Sektionsdrift optimeras genom att ha verktyg och skor för varje sektion så att du inte hjälper till att sprida infektionen.

Sektionsdrift kräver att stallen töms helt. Sektionen måste sedan rengöras, desinficeras och (mycket viktigt!!) torkas helt ut innan nästa grisar sätts in.

INGEN flyttning av grisar tillbaka till yngre grisar vid tömning av stallen.

Rengöring och desinfektion

Se till att sektionen enkelt kan rengöras och desinficeras mellan varje omgång.

Checklista – hygien och inriktning

 • Betonggolv är ytbehandlade med epoxi eller liknande, så de är lättare att rengöra.
 • Väggarna är epoxibehandlade från golv till botten av fönster.
 • Box hörnor och övergångar mellan golv och inventariet är tätnade med ett elastiskt tätningsmedel innan ytbehandling.
 • Sprickor i golv, väggar och vägavskiljningar måste repareras. Fram till reparation kan hydratiserad kalk strös i sprickorna efter tvättning och före desinfektion.