Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Kennelhosta

Kennelhosta är en smittsam infektionssjukdom hos hund. Den orsakas av ett eller flera virus och bakterier. Hårdast drabbas oftast unga djur eller de som är äldre och har ett nedsatt immunförsvar.

Symtom

Hård, skrällande hosta är vanligt, ofta följt av en långdragen uppstötning av slem som påminner om barn med kikhosta.

I vissa fall utvecklas kennelhostan till en lunginflammation och djuret får feber, nedsatt allmäntillstånd och kan få svårt att andas.

Veterinärvård

De flesta hundar som insjuknar klarar av sin kennelhosta på egen hand utan läkemedel. Det viktigaste är att hunden får vila tills den verkar pigg och hostan inte besvärar den. Själva hostan kan kvarstå en längre tid men utan att ge hunden större besvär.

Om din hund är slö, kräks, får feber eller svårt att andas, dricka och/eller äta behöver du kontakta veterinär. Då kan det hända att den behöver behandlas med antibiotika och i vissa fall få slemlösande läkemedel och syrgasbehandling.

Smittspridning

Om din hund får hosta ska du undvika att den träffar andra hundar. I de flesta fall är den smittsam i två veckor efter symtomen började. Håll den hemma från hunddagis, kurser och utställning. Även om din hund har milda symtom kan den som smittas drabbas hårdare.

Förebyggande åtgärd

Det finns två typer av vaccin mot kennelhosta. Det mest effektiva är näsvaccinet som ges årligen. Eftersom ingen av vaccinerna ger skydd mot alla smittämnen som kan ge smittsam hosta hos hund kan din hund ändå insjukna i kennelhosta. Sjukdomsförloppet är i regel kortvarigare med lättare symtom om djuret är vaccinerat.