Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Om din hund och katt får ormbett

Nu har ormarna vaknat. Under våren drabbas många hundar och katter av huggormsbett. Om du ser att ditt djur blir bitet, eller om ditt djur svullnar kraftigt, behöver du misstänka ormbett. Oftast blir djuret bitet i ansiktet eller i en tass.

  • Håll djuret så stilla som möjligt. Bär djuret om du orkar.
  • Ta dig till veterinär så snart du kan. Tidig vård är viktigt.
  • Kortison gavs ofta förr, men vi vet nu att det inte gör någon skillnad.

När du kommer till oss hjälper vi ditt djur genom att behandla chocken som uppstår. Djuret får då dropp och smärtlindring. Ibland tas blodprover för att hjälpa till med bedömningen.

En del av våra mottagningar har möjlighet att ge antiserum när det behövs. Vi kan dock inte ge inneliggande vård. Behöver behandlingen fortsätta kan därför remiss till ett djursjukhus behövas. Många blir dock så mycket bättre att de kan få gå hem efter inledande behandling.

Vi rekommenderar normalt ett återbesök efter två veckor, för att bedöma om giftet har påverkat inre organ. Snabbt insatt vård är viktigt för utgången, och ett första besök hos närmsta veterinär är därför bästa starten för att ge ditt djur chansen till ett gott tillfrisknande.