Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Om hunden blir sjuk - checklista

Undersök hunden noga innan du ringer veterinären. Ju fler uppgifter du har, desto bättre kan veterinären bedöma hundens tillstånd. Det är bra att ha svar på följande punkter:

Om blandras – vilka raser ingår? ålder/kön. Om det är en tik – när löpte hon senast? Är hon dräktig?

Normalt har en hund runt 38 - 39 grader. Ta tempen under ett par dagar när den är frisk för att få ett normalvärde för just din hund.

Hur många hjärtslag per minut? Pulsen känns lättast på insidan av låret, ganska så högt upp i ljumsken. Normal vilopuls är 60 - 120, till stor del beroende på hundens storlek och fysiska kondition.

Andas den fortare/saktare, tyngre eller ytligare än vanligt? I vila tar en hund normalt cirka 10 - 30 andetag per minut. Hosta? I så fall när, hur mycket, hur låter det?

Lyft på läppen och kontrollera om tandköttet har samma färg som vanligt. Är slemhinnan blek/röd/blåaktig?

Äter eller dricker hunden mer eller mindre än vanligt?

Förändrad färg, form, konsistens eller lukt? Ser du något blod? Kissar/bajsar hunden mer eller mindre än vanligt? I så fall – är det förändrad mängd/volym eller frekvens?

Ta tag i skinnet på hundens huvud och lyft lite. När du släpper ska skinnvecket släta ut sig inom ett par sekunder, om det tar längre tid kan hunden ha vätskebrist.

Är hunden orolig/dämpad? Visar den tecken på smärta? Sover den mer?

När, hur ofta och hur mycket. Hur ser det ut?

Har din hund någon annan sjukdom?
Äter den någon medicin – i så fall vilken och i vilken dos?

Träna dig på att göra dessa kontroller innan hunden blir sjuk. Anteckna din hunds normala värden.