Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Besättnings­service - från Riskdjur till Friskdjur

För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion.

Vad gör Besättningsservice?

Besättningsservice ger en kostnadseffektiv och rationell kontroll av djuren och ger dessutom en minskad sjuklighet. Den håller koll på riskdjuren och får dem i full produktion. Den skapar dessutom ett givande samarbete mellan dig och din veterinär och du vet precis när han eller hon kommer att komma.

Besättningsservice har följande fokusområden: kalvar och ungdjur, näringsbalans, klövar och ben samt juver och fruktsamhet.

Riskdjur och friskdjur

Besättningsservice har ett speciellt märkningssystem. I märkningssystemet betecknas högriskdjur med röd färg, medelriskdjur med gul och kor som nyligen kalvat utan komplikationer med grön färg.

Riskdjur

 • Nykalvade kor med
  • svår kalvning, tvillingfödsel, livmoder­inflammation, kvarbliven efterbörd, kalkbrist, energibrist,
   hälta, onormalt hull, nedsatt aptit, tidigare sjukdom.
 • Andra kor med
  • nedsatt aptit, hälta, höga celltal, dålig brunstvisning, tidigare sjukdom.
 • Mjölkkalvar
  • alla kalvar i större grupper.

Friskdjur

 • Kor som utan störningar mjölkar efter sin potential och blir dräktiga år efter år.

Din veterinär

Veterinären är väl förtrogen med besättningen och nätverket runt gården

Regelbundna besök

Intervallet bestäms av behovet

Systematiskt urval av riskdjur

Från egna observationer, från gårdsdator och från veterinärernas dataverktyg

Uppföljning

Både på individnivå och för hela besättningen

Hälsopaket Mjölk (HPM) utvärderar läget, upptäcker mönster och planerar djurhälsoarbetet under året.

Besättningsservice hjälper dig att ligga steget före. Med fokus på riskdjur och specifika områden förebygger vi djurhälsostörningar gemensamt. Kokontrollen visar att Besättningsservice ger resultat.

Tjänsterna kan du använda var för sig men de fungerar allra bäst tillsammans. Då får du maximal kontroll över djuren och minimal risk för hälsostörningar. Med färre störningar blir ekonomin bättre!

Hur funkar det?

Vid startbesöket bestämmer vi tillsammans hur besöken ska se ut och vad var och en ska göra mellan dessa. Rutinbesöken inleds alltid med att vi snabbt diskuterar de djur som undersöktes förra gången. Därefter undersöker vi dagens djur. Vid avstämningsbesöket tittar vi på hur det går med de områden vi arbetar med och om alla är nöjda. Kokontrollens redovisningar, våra undersökningar och dina synpunkter är viktiga vid avstämningen.

Ett samarbete

Besättningsservice är ett samarbete mellan dig och din veterinär som resulterar i

 • att färre djur blir sjuka och fler kor blir dräktiga.
 • att behovet av oplanerade besök minskar.
 • att det blir lättare att planera verksamheten då du vet när veterinären kommer.
 • en bättre överblick som skapar lugn och ger fokus på uppgifterna.

Varför Besättningsservice?

Det finns mängder med fördelar med Besättningsservice. Här följer några:

 • Du får en pålitlig relation med din besättningsveterinär.
 • Mycket gjort på kort tid.
 • Kontroll av nykalvade kor.
 • Även vanliga sjukdomar behandlas.
 • Avhorningar.
 • Dräktighetsundersökningar.
 • God lönsamhet.
 • Kor med ökad risk för sjukdomar och låg produktion åtgärdas.
 • Halta kor åtgärdas.
 • Alla kor blir seminerade i tid.
 • Inga kor med höga celltal.
 • Kontroll över produktion och djurhälsoläget.
 • Inga kalvar glöms bort.

Känner du igen dig?

 • Blir dina bästa kor sjuka?
 • Har du problem med att dina kor inte kan bli dräktiga?
 • Vill du ha bättre kontroll över veterinärkostnaderna?
 • Lägger du för mycket tid på djur med olika störningar?
 • Har du många kor och svårt att skapa dig en överblick?
  Svarar du ja på någon av de ovanstående frågorna är Besättningsservice något för dig!