Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Veterinär service - nötkreatur

Vi utför veterinär service i mjölk- och köttbesättningar.

Vi dräktighetsundersöker kor med ultraljud eller för hand.

Med ultraljud kan vi med säkerhet säga att kon är dräktig från dag 30. Vi kan dessutom bedöma om fostret ser levnadsdugligt ut och om hjärtat slår som det ska.

Även vid senare dräktighetsundersökningar fyller ultraljudet sin funktion. Undersökningen går då riktigt snabbt och man skiljer lätt och säkert dräktighet från sjukdomstillstånd som ger en stor livmoder, exempel pyometra.

Har du kor som inte brunstar efter kalvning? Dessa är perfekta kandidater för undersökning med ultraljud. Då kan man enkelt skilja kor som brunstar normalt från kor med exempel cystor.

Kalvar avhornas liggande med bedövning och smärtstillande medel. Vi rekommenderar att avhorna kalvar före 2 månaders ålder. Vid behov avhornar vi också vuxna djur med bedövning och smärtstillande medel.

Tjurkalvar kastreras liggande med bedövning och smärtstillande medel. Vi rekommenderar att kastrera kalvar mellan 1 vecka och 2 månaders ålder.

När vi förser tjur med ring använder vi lugnande medel, lokalbedövning och smärtstillande medel.

Vi genomför årlig obligatorisk kontroll hos dig som är djurägarseminör.