Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

ViLA Mjölk

ViLA står för villkorad läkemedelsanvändning och är ett unikt samarbete mellan dig och din veterinär. Förutom råd och kompetens får du också möjlighet att själv behandla vissa sjukdomar i din mjölkproducerande besättning. Diskutera ViLA med din veterinär! 

 • Du arbetar långsiktigt med din veterinär för bra djurhälsa.
 • Du sparar tid och pengar genom att förebygga sjukdomar.
 • Du kan behandla sjuka djur direkt så att de kan tillfriskna fortare.
 • Din besättning håller sig friskare genom en tät kontakt med din veterinär.
 • De veterinärer som får arbeta med ViLA är speciellt utbildade i detta.

ViLA är framförallt intressant för större gårdar med 100- 150 eller fler mjölkproducerande kor, men fungerar bra för alla besättningar som vill ha friskare djur.

Du får behandla två sjukdomar hos kor: juverinflammation och klövspaltsinflammation (om du har tillgång till verkstol). Du får också behandla fyra sjukdomar hos kalvar: diarré, lunginflammation, navelinflammation och enkel ledinflammation.

En välskött besättning med god djurhälsa och gott djurskydd är grundkravet för att delta. Självklart ska du också följa reglerna om märkning, dokumentation och registrering. Du kan läsa mer om vilka bestämmelser som gäller på

 • Du går en utbildning i hur du ska behandla dina djur för de sjukdomar som ingår i ViLA.
 • Din veterinär besöker dig och gör en besättningsutredning.
 • Tillsammans gör ni därefter en handlingsplan för fortsatt god djurhälsa.
 • Du får ha de läkemedel hemma som ingår i ViLA.
 • Din veterinär gör både rutinbesök och utökade besök under det år som samverkan pågår.
 • Samarbetet pågår ett år i taget.

Är du intresserad av att veta mer om ViLA Mjölk, kontakta din närmsta Distriktsveterinär.