Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Juver­inflammation mjölkkor

Juverinflammation på kvigor eller sinkor är sporadiskt förekommande året runt men ökar i förekomst under den så kallade rötmånaden. Runt månadsskiftet juli och augusti är värmen och luftfuktigheten perfekt för att bakterier skall växa till och orsaka problem.

Den vanligaste bakterien hos sinkor och kvigor i dessa fall är Trueperella pyogenes, som ger feber och förändrad mjölk som luktar otroligt illa. Bakterien orsakar stor vävnadsförstörelse, och mjölkproduktionen kommer sällan igång på drabbad spene.

Här är Distriktsveterinärernas bästa tips för att undvika mastit på kor under sintiden eller i samband med sinläggning:

  • Var noga med att sinkors mjölkproduktion helt har upphört innan de släpps på sinkobete.
  • Spendoppa noga dagligen under sista delen av sinläggningsproceduren.
  • Använd flugavstötande medel på djuren.
  • Röj om möjligt bort rivigt sly på betet för att minska risken för småsår.
  • Titta noga efter tecken på juverinflammation vid den dagliga tillsynen (juversvullnad, ko på efterkälken, insjunken våm som tecken på att hon inte ätit ordentligt)