Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Distrikts­veterinärerna utvärderar juverhälsan på besättnings­nivå

Vi hjälper er gärna med det förebyggande juverhälsoarbetet. Distriktsveterinärerna har en mångårig tradition av att arbeta med juverhälsa, det är ju oftast till oss ni ringer för behandling av akuta juverinflammationer. Att ge den enskilda kon en bra vård är en rolig arbetsuppgift för veterinären. Att förhindra nya fall är ännu mer tillfredsställande och skapar en god ekonomi på gården!

Distriktsveterinärerna hjälper din besättning att identifiera riskfaktorer för höga celltal. En bra ingångsport i juverhälsoarbete kan vara att man analyserar besättningens nyinfektioner. En nyinfektion inträffar då en ko ökar från lågt celltal till högt celltal. Genom att ta reda på när i laktationen som korna blir nyinfekterade kan vi lättare tillsammans skräddarsy åtgärder som passar din besättning. Om många kor blir nyinfekterade kring kalvningen kan vi tillsammans till exempel fokusera på att öka hygienen för kon kring kalvningen och att stärka hennes immunförsvar. Kanske behöver vi även se över kons sintid för att ta reda på vilka åtgärder där som kan minska risken för nyinfektion senare kring kalvningen.

För att säkerställa att råden fungerar i din besättning behöver vi följa upp arbetet kontinuerligt. Detta kan ske på bokade besök antingen en gång per månad eller med längre intervall. En del åtgärder kan man förvänta ge snabb effekt, medan andra behöver ges tid för att se genomslag på celltal och på förekomst av nyinfektioner.

I juverhälsoarbetet har vi god hjälp av information från gårdens kor, till exempel celltal, tidigare behandlingar och vilka bakterier som växer. Vi kan få denna information via observationer från djuren och egna mätningar, data från er mjölkningsrobot eller information från provmjölkningen och kokontrollen. Distriktsveterinärna använder gärna verktyget Juverhälsa på nätet som sammanställer en stor mängd information på ett enkelt och effektivt sätt. Genom att systematiskt följa och arbeta med juverhälsan får du hjälp att göra rätt åtgärder och slippa juverhälsoproblem!