Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Distrikts­veterinärerna dräktighets­undersöker och utreder fertilitets­problem hos kor och kvigor med ultraljud

Ultraljudet gör undersökningen säkrare. Med ultraljud blir det rätt 95% av gångerna. Ultraljudsvågorna skapar en bild av det vi vill undersöka. Vi kompletterar det våra fingrar känner med att faktiskt se till exempel fostret, äggstocken och livmodern. Som undersökare är det roligt att använda en metod som är erkänt effektiv!

Med ultraljud kan vi med säkerhet säga att kon eller kvigan är dräktig från dag 30. Vi kan dessutom bedöma om fostret ser levnadsdugligt ut och om hjärtat slår som det ska. Även vid senare dräktighetsundersökningar fyller ultraljudet sin funktion. Undersökningen går då riktigt snabbt och man skiljer lätt och säkert dräktighet från sjukdomstillstånd som ger en stor livmoder, tex pyometra. Har du kor som inte brunstar efter kalvning? Dessa är perfekta kandidater för diagnos med ultraljud. Eftersom olika cystor behöver olika behandling är det extra viktigt att diagnosen blir rätt.

Att veta att korna brunstar och blir dräktiga som de ska, skapar en känsla av nöjdhet hos alla som arbetar i besättningen. Att snabbt få koll på om kvigor är dräktiga sänker inkalvningsåldern och gör det lättare att planera. Vi arbetar med ultraljud främst genom förbokade besök som tidsdebiteras. Intervallet bestäms så att det passar din besättning. Genom att systematiskt och regelbundet dräktighetsundersöka eller undersöka kor som inte visat brunst kan du lättare fatta rätt beslut. Med rätt behandling i tid, omseminering eller slaktplanering, når du effektivare fram till din besättnings mål.