Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Besättnings­veterinär mjölkkor

Få maximal nytta av din veterinärs tid.

Lönsamhet i den moderna mjölkproduktionen bygger på friska, högproducerande djur som mår bra. Med en engagerad besättningsveterinär från oss på Distriktsveterinärerna arbetar du systematiskt med besättningens djurhälsa och din personal blir mer involverad och utvecklas i samarbetet.

Besättningsveterinären lär känna alla aspekter av din besättnings hälsa. Distriktsveterinärerna erbjuder dig hela bredden av veterinära tjänster för mjölkbesättningar från akutsjukvård och beredskap 24/7 till strategisk djurhälsorådgivning.

På en i förväg bokad tid tittar veterinären och djuransvarig på gården tillsammans på:

  • behandlade djur
  • riskdjur, t ex nykalvade kor
  • djur som inte visat brunst sen sist

Utifrån besättningens mål och flaskhalsar sker ett målinriktat arbete inom de områden som identifierats för att förbättra besättningens djurhälsa och produktion. Kor dräktighetsundersöks och kalvar avhornas och kastreras. Genom en regelbunden samverkan utvecklas gårdens rutiner och personal.

Vilka delar som ingår i besättningsveterinärtjänsten och var fokus läggs beror på besättningens önskemål och behov.