Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Ligger korna på sommartoppen?

I många svenska mjölkbesättningar stiger tankcelltalet markant under sommarmånaderna juli och augusti. Sommartoppen, att celltalet når högstanivåer under sommaren, är ett fenomen som återkommer år efter år och som även ses i andra länder.

Varför stiger celltalet under sommaren?

Det finns troligen mer än ett svar på den frågan. Några få vetenskapliga studier har genomförts och entydiga svar finns ännu inte. Här redovisas kortfattat några av resultaten:

 • I en omfattande kanadensisk studie kopplades sommartoppen till en ökad förekomst av juverinflammationer under samma tidsperiod.
 • I en brittisk studie konstaterades att juverinflammationerna var mer kroniska under sommaren och att den långsammare avläkningen ledde till ett högre celltal totalt sett i besättningen.
 • I en svensk studie från 1997 jämfördes låg- och högcelltalsgårdar. Resultaten visade att de gårdar som hade låga celltal under sommaren i större utsträckning tillämpade mjölkningsordning även sommartid samt att korna på dessa gårdar vistades ute på bete under en större del av dygnet.
 • I den svenska studien framkom också att det främst var äldre kor som fick höga celltal under sommaren och att frekvensen nyinfektioner generellt ökade under samma tidsperiod.
 • Enligt odlingar på Mastitlaboratoriet på SVA ökar förekomsten av juverbakterierna E. coli och klebsiella under sommarmånaderna. Dessa miljöbundna bakterier motverkas genom att stärka kornas motståndskraft och förbättra hygienen överallt där kor går, står, ligger och mjölkas.

5:2 för lägre sommartopp!

Motåtgärderna mot sommartoppen ansluter till principer för systematiskt förebyggande juverhälsoarbete som kan vara välkända för många bönder och nötpraktiker. Skillnaden är att vi under högsommaren behöver lägga mer kraft på åtgärder som stärker kornas motståndskraft och förbättrar foder-, vatten- och omgivningshygien. Logga gärna in på vxa.se/Celltalsakuten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och välj miljöbundna juverbakterier så får du förslag på hur du kan förändra i rätt ordning. Faktarutan nedan sammanfattar det allra viktigaste.

5 åtgärder som stärker kornas motståndskraft

 • Energibalans och mineralförsörjning kring kalvning
 • Kör in nytt strö i liggbåsen varje dag
 • Fasta rutiner för foder och vattenhygien
 • Doppa eller spraya spenarna med mjukgörande produkt
 • Fungerande betesgång 24 timmar per dygn

2 åtgärder som stoppar smittan

 • Bra mjölkningsrutiner, mjölkningsordning och fungerande mjölknings­anläggning
 • Gruppera kor krig kalvning och slå ut kroniska smittbärare