Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Brunst | HÄST

Inte alla ston visar brunst hemma så det är inte alltid så lätt att veta när stoet är brunstigt. Typiska brunstbeteenden är att stoet lyfter på svansen, lägger svansen åt sidan, kissar eller klipper med slidväggarna. Dessa tecken brukar visas tydligast när stoet träffar andra hästar. Hon kan då bli lite mer sällskaplig mot både hästar och människor.

Om du är osäker på om ditt sto är brunstigt kan du titta i slidan på stoet. Under brunsten förändras färgen i slidan från blekrosa till laxrosa och vulvaläpparna går från rynkiga till släta. Brunstens längd är i genomsnitt 6–7 dagar men kan variera från sto till sto. Mellan varje brunst går det sedan cirka 14 dagar av en period då stoet inte visar brunst.

I början av säsongen, februari till mars, kan många ston visa brunst som inte leder till ägglossning. Bästa tiden för betäckning är i regel under maj till juni. Det kan vara klokt att i god tid lära sig sitt stos brunstbeteende samt hur länge hon är brunstig. Redan när stoet kommer i den första vårbrunsten är det dags att börja anteckna datum när brunsten börjar och slutar. På detta sätt skaffar du dig en bild av hur ditt stos brunster ser ut och kan i god tid planera när du måste åka till hingststationen.

När ska jag åka

Den bästa perioden att transportera sitt sto till betäckningsstationen är när stoet ska gå in i brunst eller är brunstigt. När stoet inte är brunstigt är det större risk att stress i samband med transporten påverkar brunstcykeln. Det är därför bra att veta hur många dagar det är mellan stoets brunster. Om det är frågan om naturlig betäckning föredrar många hingstägare att du kommer några dagar innan brunst, så att stoet får bekanta sig med omgivningarna och med hingsten innan det är dags för betäckning.

Vad händer på stationen

När du kommer med ditt sto till stationen tas hon omhand av stationens personal. Hon undersöks med ultraljud om hon skall semineras, av veterinär som kontrollerar när det är dags för seminering. Enligt svensk lag ska ston undersökas av veterinär innan seminering. I dag har de flesta seminstationer som rutin att alla ston veterinärundersöks varannan dag. Dessa dagar beställs också sperma från avsändarstationen. Stona semineras sedan dagen efter. Seminering av ston får utföras av utbildade seminörer efter delegation av ansvarig veterinär.