Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Avmaskning och inälvsparasiter | HÄST

Alla hästar har inälvsparasiter, men en mindre mängd stör inte djurens hälsa, snarare tvärtom, förstärker det djurets egna immunförsvar mot dessa mikroorganismer.

Föl och unghästar är mer känsliga för parasitangrepp än vuxna individer. Parasitbekämpning ska därför ske med hänsyn till hästarnas ålder och driftsform. Infektion med inälvsmask förebyggs genom betesplanering och beteshygien i kombination med korrekt utförda avmaskningar. Resistens mot maskmedel är ett växande problem som utgör ett hot mot hästarnas hälsa, på sikt. Genom riktad avmaskning, efter träckprov, kan användningen av maskmedel minskas, vilket bidrar till långsammare resistensutveckling.