Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Avmaskning | HÄST

Generellt bör avmaskning baseras på träckprovsanalyser och ske i samråd med veterinär.

De viktigaste parasiterna är blodmaskar och bandmask och hos föl och unghästar även spolmask.

När man börjar med träckprovsbaserad avmaskning får man under de första 2–3 åren räkna med att ta prov mer frekvent än senare, när man har bildat sig en uppfattning om smittläget.

Nya hästar kan föra med sig stor blodmask och därför rekommenderas att de avmaskas med en makrocyklisk lakton vid ankomst och inte släpps i gräshagar på 2–3 dagar.