Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Bandmask | HÄST

Bandmask förekommer hos hästar i alla åldrar.
Bandmask (Anoplocephala perfoliata) förekommer hos hästar i alla åldrar.

De vuxna maskarna lever i övergången mellan tunntarmen och blindtarmen. Äggen som kommer ut med hästens avföring måste ätas upp av ett litet kvalster i gräset (så kallad mellanvärd) innan nästa häst kan smittas genom att via betet få i sig kvalstret.

Studier i Sverige (SVA) har visat att det finns ett samband mellan kolik och infektion med bandmask. Observera att eftersom sannolikheten för att hitta eventuella ägg av bandmask i träckprov varierar ganska mycket beroende på vilken metod laboratoriet använder, bör du säkerställa med din veterinär eller det analyserande laboratoriet att rätt metod väljs eller ange på remissen att bandmaskanalys önskas.

Prazikvantel eller dubbel dos pyrantel har effekt mot bandmask.