Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Spolmask | HÄST

Spolmask (Parascaris equorum) förekommer allmänt hos unghästar, framförallt föl, men sällan hos hästar äldre än tre år. Masken lever i tunntarmen och producerar rikligt med ägg. Dessa ägg kan leva i miljön i många år och utgöra en smittkälla för kommande generationer av föl.

Typiska symtom på spolmaskinfektion är:

  • dålig tillväxt
  • minskad aptit
  • gallor
  • ruggig hårrem
  • kolik.

Det förekommer då och då att föl/unghästar som inte är avmaskade mot spolmask dör på grund av att tarmen spricker för att den är så full av spolmask. Föl avmaskas i allmänhet mot spolmask vid 8–10 och 16–18 veckors ålder. Ofta behövs en avmaskning även i januari till februari.

Studier i Sverige och utomlands tyder på att avmaskningsmedlen ivermektin och moxidektin har en nedsatt/ofta helt utebliven effekt mot spolmask på grund av att maskarna utvecklat resistens. För närvarande rekommenderas därför fenbendazol eller pyrantel mot spolmask hos föl. Vill man minimera sitt användande av avmaskningsmedel kan man naturligtvis ta träckprov på fölen innan man behandlar dem. Detta kan vara ett bra alternativ på gårdar med få föl och liten omsättning av hästar. Träckprov kan tas från tolv veckors ålder eftersom äggen inte kan påvisas tidigare. Eftersom resistens sannolikt tids nog kommer att utvecklas även mot pyrantel och fenbendazol är det viktigt att då och då följa upp effekten av avmaskning.