Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Springmask | HÄST

Springmask (Oxyuris equi) lever långt bak i tarmen.

Honorna är 4–9 cm långa, ljusa och smalnar av i ena änden. De kryper ut och lägger sina ägg på huden runt anus. Dessa ägg är väldigt överlevnadskraftiga och kan klistras fast på inredningen när hästen kliar sig. Det tycks vara vissa individer som råkar ut för springmask, ibland upprepade gånger. Springmask kan ge upphov till klåda men är för övrigt inte skadlig.

Avmaskningsmedel har begränsad effekt mot springmask och måste ofta kompletteras med daglig tvätt runt anus med engångstrasor.