Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Besiktningens olika delar | HÄST

Undersökningsgången kan skilja sig åt mellan olika veterinärer men det viktigaste är att man har en arbetsgång man känner sig trygg med och att man inte missar något.

  1. Besiktningen börjar med att man som veterinär intervjuar säljare och köpare om vad hästen gjort/ska göra i framtiden, om den har haft eller har några skador med mera. Ändamålet med hästen är viktigt att veta, ska det vara en promenadhäst eller en tävlingshäst till exempel exteriören hos en tävlingshäst är viktigare för hållbarheten än hos en promenadhäst då tävlingshästen i allmänhet utsätts för tuffare belastningar.
  2. De flesta veterinärer börjar med att skaffa sig en allmän överblick över hästen, hur hullet ser ut, ser den pigg ut, har den några exteriöra avvikelser med mera. Man lyssnar på hjärta och lungor i vila.
  3. Därefter undersöks hästen rörelsemässigt. Veterinären vill se hästen longerad på volt i alla gångarter. Ibland utförs ett arbetsprov där hästen får upp pulsen och ansträngs. Arbetsprovet är till för att bland annat framprovocera hosta eller missljud från övre luftvägarna i arbete, vilket kan ha betydning för hästens framtida användningsområde. Hjärtat lyssnas på igen efter arbete för att upptäcka eventuella arytmier. Sedan är det dags för att se hästen i skritt och trav på rakt spår. Därefter böjs alla fyra ben. Böjprovets betydelse har diskuterats i veterinära kretsar de senaste åren. Dock anses det fortfarande vara en viktig del av både en besiktning och i hältutredningar. En överansträngd eller inflammerad led eller område blir ofta smärtsamt efter ett böjprov trots att hästen inte behöver ha sett halt ut under den inledande undersökningen. En positiv böjprovsreaktion sätts alltid i förhållande till hästens ålder, användningsområde, träningsnivå med mera.
  4. Nästa steg är att veterinären känner igenom hela hästen palpatoriskt, tittar på rörlighet i rygg och hals och känner igenom ben, senor och muskulatur. Hästens hud och hårrem undersöks. Man tittar i ögonen samt i munnen. Det är viktigt att man inte glömmer titta på hästens hovar och dess kvalité. Hästens uppförande och hanterbarhet bedöms också.
  5. Hästen ID-kontrolleras i samband med besiktningen så passet måste vara med hästen så det kan fyllas i.
  6. Efter att grundbesiktningen är gjord finns i vissa fall möjlighet att undersöka hästens svalg och luftstrupe med en videokamera (endoskop). Detta eftersom sjukdomar så som luftvägsinflammation och struppipning blivit allt vanligare hos både rid- och travhästar. I den vanliga besiktningen ingår inte att man sätter på en munstege och ger hästen lugnande, därför är en utökad munhåleundersökning alltid att rekommendera då man annars kan få otrevliga överraskningar vid första munundersökningen hemma.
  7. Om hästen skall röntgas i samband med besiktningen, görs det efter att de andra undersökningarna är klara, då hästen ofta behöver lugnande inför röntgenundersökningen. När det gäller ridhästar röntgas ofta båda frambens kotleder, kronleder, hovleder; båda frambens strålben; båda bakbens kotleder; båda bakbens hasleder och båda bakknän. Ibland röntgas också nacke och rygg.
  8. När besiktningen slutförts går veterinären igenom protokollet och diskuterar eventuella fynd med köpare och säljare som även får skriva under besiktningsintyget.

Om hästen har fynd som gör att den inte bedöms vara lämpad för försäljning diskuteras detta med både säljare och köpare. Detta kan till exempel bero på att hästen ser halt ut eller har en böjprovsreaktion vilket ofta kan komma som en chock för både säljare och köpare. I detta läge finns några olika alternativ.

Har hästen fungerat bra fram till besiktningen och kanske tränats och tävlats kan det röra sig om en tillfällighet. Hästen kan till exempel ha skadat sig dagen innan eller under transporten på väg till besiktningen. Ett alternativ kan då vara att ta hem hästen, ge den några dagars vila, sätta igång den och därefter komma tillbaka för en ombesiktning. Om det funnits tveksamheter innan, har hästen troligen ett problem som behöver utredas vidare. En tid för utredning kan då bokas så att både säljare och köpare får mer information kring varför hästen inte verkar helt frisk.

Glöm inte att en besiktning är en varudeklaration av hästen som ger en trygghet både för säljare och köpare och att man därmed minskar risken för en framtida tvist.