Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Om hästen inte är i säljbart skick

Om hästen har fynd som gör att den inte bedöms vara lämpad för försäljning diskuteras detta med både säljare och köpare. Detta kan till exempel bero på att hästen ser halt ut eller har en böjprovsreaktion vilket ofta kan komma som en chock för både säljare och köpare. I detta läge finns några olika alternativ.

Har hästen fungerat bra fram till besiktningen och kanske tränats och tävlats kan det röra sig om en tillfällighet. Hästen kan till exempel ha skadat sig dagen innan eller under transporten på väg till besiktningen. Ett alternativ kan då vara att ta hem hästen, ge den några dagars vila, sätta igång den och därefter komma tillbaka för en ombesiktning. Om det funnits tveksamheter innan, har hästen troligen ett problem som behöver utredas vidare. En tid för utredning kan då bokas så att både säljare och köpare får mer information kring varför hästen inte verkar helt frisk.