Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Vad kan jag göra för att förebygga fång? | HÄST

  • Utsätt din häst för så få riskfaktorer som möjligt.
  • Se till att din häst inte är överviktig.
  • Var försiktig vid foderbyten. Vänj hästen successivt vid nya beten och foder.
  • Låt verka din häst regelbundet och ha inte för långa intervall mellan verkningarna.
  • Motionera din häst regelbundet.
  • Ge den möjlighet att röra sig naturligt i stora hagar tillsammans med andra hästar,(försiktighet vid kraftiga beten).

Hästen är en grovfoderomvandlare och är konstruerad för att beta större delen av dygnet. Ge hästen tillräckligt med grovfoder och se till att fodergivan fördelas på flera mål per dygn. För hästar som är överviktiga och/eller har haft fång tidigare finns det speciella munkorgar man kan sätta på dem om de ska gå på bete. Ett annat alternativ är att ha en ”liten hage” i hagen. Om du är osäker på hur du ska utfodra din häst så vänd dig till en foderrådgivare eller veterinär för hjälp.

Glöm inte bort att använda det sunda förnuftet!

Är din häst för tjock så stoppar den i sig mer energi än den gör av med.

Equint metabolt syndrom (EMS) är en sjukdom som drabbar allt fler hästar. En allvarlig följd är att hästen kan få fång. EMS påminner om människans typ 2-diabetes, där en insulinnivå, som avviker från det normala, är en är en gemensam faktor. En typisk EMS patienten är överviktig och lagrar fettet i mankammen och på rumpan.

Den viktigaste behandlingen är (som för människor med typ 2 diabetes) rätt kost och motion. Kontakta din veterinär om du är orolig att din häst är i riskzonen.

En annan sjukdom som ökar risken för fång är PPID (cushing). Det drabbar oftast den åldrande hästen (>15år). Typiska symtom förutom fång är en tjock ofta lockig hårrem som den har svårt att bli av med på sommaren. Fett lagras i depåer, främst i mankammen, ovanför svansen på rumpan, bakom ögonen och i skapet. Ungefär häften av cushingpatienterna är också insulinresistenta.

Andra symtom som förknippas med PPID är infektionskänslighet, dålig tandhälsa, lokala svettningar, ökad törst och urinering, minskad vikt trots god aptit och minskad muskelmassa (kan vara svårt att se om hästen är överviktig). Observera att långt ifrån alla hästar som har PPID uppvisar alla dessa symtom. Både PPID och EMS kan diagnostiseras av din veterinär med hjälp av blodprover.