Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Varför får hästen fång? | HÄST

Orsakerna till att hästen får fång är många och inte helt kända.

Faktorer som ökar risken för fång är:

  • Underliggande sjukdomar som till exempel PPID (cushings) och EMS (Equint metabolt syndrom).
  • Kraftigt bete.
  • Kraftfoderförätning.
  • Tarmstörning.
  • Livmoderinflammation.
  • Intag av giftiga ämnen, exempelvis vissa växter/svampar.
  • Kraftig belastning.
  • Vissa mediciner ökar risken (f f a olika typer av kortison).

Hästar som en gång haft fång verkar ha större risk att drabbas igen. Den typiska fångpatienten är en överviktig ponny, men alla typer drabbas och det blir allt vanligare att ”otypiska” hästar drabbas.