Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Vad kan jag göra för att förebygga kolik?

Hästen är ett vandrande och gräsätande flockdjur. Den är ett bytesdjur som har utvecklats för ett liv på stäppen och för att beta 14-18 timmar per dag. För att förebygga kolik och andra sjukdomar bör vi ha detta i åtanke. För att minska riskerna för störningar i mag-tarmsystemet är det viktigt att hästen motioneras regelbundet. Energin ska i största mån komma från grovfoder, uppdelat på flera mål om dagen. Det finns hönät med små hål i för att förlänga ättiden hos hästar som inte får så mycket grovfoder eller som äter väldigt fort. Hästen ska ha tillgång till färskt vatten hela tiden och det är extra viktigt i samband med utfodring.

Tänk på att vatten blir kallt och fryser fort på vintern. De flesta hästar dricker för lite när vattnet är för kallt. Detta är en av de vanligaste orsakerna till förstoppningar. Regelbunden undersökning av hästens munhåla och tänder är viktigt! Om hästen inte kan tugga maten på rätt sätt eller dricka tillräcklig mängd p.g.a. ilningar i tänderna kan det orsaka matsmältningsproblem och kolik.


Mag- och tarmparasiter kan i vissa fall orsaka kolik hos hästar. För att veta om och med vilket preparat hästen ska avmaskas behöver man ta ett träckprov och lämna in för analys. Detta är lämpligt att ta på våren innan man ska släppa hästen i nya hagar. Ring gärna och rådfråga din veterinär.