Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Vad ska jag göra? | ÖGONSKADA HÄST

Ta in hästen i stallet och dämpa belysningen.

  • Om ögat inte är synligt skadat så kan man spola ögat försiktigt med koksaltlösning för att skölja bort eventuell smuts som irriterar ögat.
  • Om ögat fortfarande är irriterad en halvtimme senare så ring veterinär.
  • Om ögat har missfärgningar så ring veterinär direkt.

Vissa hästar kan ha problem med rinnande ögon. Detta kan vara ett tecken på att tårkanalen är trång och att tårvätskan inte rinner undan som den ska. Det kan också vara ett tecken på att ögat producerar mer tårvätska än normalt. Sommartid, när det är mycket insekter är det vanligt att hästar får rinnande irriterade ögon. Hjälp dem då genom att skydda ögonen med en flughuva.

Orsaker som kan orsaka ögonproblem hos hästar (mer eller mindre vanliga).

  • Sår på hornhinna och slemhinnor. Kan orsakas av yttre trauma eller från felväxande ögonfransar men även infektioner kan orsaka sår.
  • Infektioner (bakterier, virus, svamp eller parasiter).
  • Inflammationer (keratit, uveit med mera).
  • Glaukom (grön starr eller ökat tryck i ögat).
  • Katarakt (grå starr eller linsgrumling).
  • Allergi.
  • Tumörer.