Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Hur förbereder jag mitt sto för betäckning? | HÄST

Ditt sto ska vara i gott hull inför betäckningssäsongen. Undersökningar har visat att ston som är från medel- till överhull har en betydligt högre dräktighet per brunst än de ston som var i underhull när de kom till betäckningsstationen. Tävlingskondition är för seminveterinären detsamma som underhull, så utfodra ditt sto och låt henne varva ner i god tid före betäckningssäsongen.

Unga ston brukar generellt ha god fertilitet med undantag för treårsston som kommer direkt från träning. Dessa behöver ofta tid att varva ner för att fungera bra. Om ditt sto ska betäckas/semineras på en ny station se då till att du har all dokumentation från tidigare säsonger med till den nya stationen. Detta är till stor hjälp för seminveterinären, då man kan se hur hon har fungerat tidigare.