Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Kort om olika semintekniker | HÄST

Idag finns det tre olika sätt att hantera sperma.

Färsk sperma – sperman samlas från en hingst som står på samma station som stoet, därefter späds och undersöks sperman. Semineringen sker sedan direkt. Denna metod ger bäst dräktighetsresultat.

Transportsperma – sperman samlas, undersöks, späds och kyls på en avsändarstation och skickas kyld till en mottagarstation. Denna metod passar de flesta hingstar.

Fryst sperma – sperman samlas och fryses. Förvaring sker i behållare med flytande kväve. Fördelen med denna teknik är att sperman har mycket lång hållbarhet. Det finns exempel på hingstsperma som resulterat i levande föl så sent som 20 år efter att den samlats. Nackdelen är att metoden inte fungerar på alla hingstar. Dräktighetsresultaten är också sämre än vid övriga tekniker. Om man använder sig av fryst semin skall stoet också kontrolleras betydligt oftare under högbrunsten för att man skall få ett tillfredsställande resultat.