Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Var vänder jag mig om jag inte är nöjd med seminstationen? | HÄST

Det finns inga garantier för att ditt sto blir dräktigt eller föder ett levande föl efter den hingst du valt. Orsakerna kan vara flera och ansvaret ligger hos olika personer.

Stoets fertilitet

Ha kontroll på ditt stos fertilitet och välj hingst därefter. Be din seminveterinär om råd om du är osäker. Se till att ditt sto är friskt och i gott hull i god tid före betäckningssäsongen. Om du har ett sto med nedsatt fertilitet bör du välja en hingst med beprövat god fertilitet.

Hingstens fertilitet

Hingstens ägare är ansvarig för att hingstens sperma och kapacitet räcker till för det antal ston som bokas upp under säsongen. Ägaren har föregående års fertilitetsresultat och använder det i sitt beslutsunderlag. Fertiliteten hos hingstar kan dock variera från år till år och det finns många faktorer som påverkar fertiliteten hos en individ.

Seminering

Seminstationen ansvarar för att det finns en seminveterinär på stationen som undersöker och behandlar varje sto optimalt. Gemensamt kan du och stationen se till att ditt sto mår bra under vistelsen där och inte stressas i onödan genom att släppas i för stora stoflockar eller komma i flockar där hon mobbas. Stoet ska också utfodras ordentligt och om betet inte räcker ska stödfodring ske. Om du inte är nöjd med de tjänster som seminstationen har utfört, kontakta direkt och framför dina klagomål. Kommer ni inte överens eller du anser att de har varit väldigt försumliga kan du vända dig till länsstyrelsen. Om det är något som seminveterinären är ansvarig för, till exempel bristande journalföring, kan du vända dig till Jordbruksverket.