Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tandvård | HÄST

Vi människor har haft hästen som husdjur i nästan 6000 år, vilket endast är en bråkdel av den tid som hästen har funnits och utvecklats till den specifika djurart den är idag. I princip är det samma häst som rids och körs på tävlingsbanorna, som de hästar som strövade vilda på stäpperna för 5000 år sedan.

Hästen är ett vandrande, gräsätande flockdjur. Ett bytesdjur som har utvecklats för ett liv på stäppen och för att beta 14-18 timmar per dag. Detta är inget som förändras för att vi rider våra hästar och håller dem på stall. Det är därför viktigt att vi människor försöker förstå hur hästen fungerar, varför den ser ut och reagerar som den gör.

Detta är en kortfattad och förenklad text som är tänkt att hjälpa dig som hästägare/ryttare att förstå hur hästens mun fungerar och hur vi kan ta hand om hästen på bästa sätt.

Hästen är inte skapt för att ha betsel/huvudlag. Om vi hela tiden har det som utgångspunkt kan vi minska risken för skador i hästens mun och få en häst som fungerar väl vid ridning och körning.