Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Hur kan vi hjälpa hästen? | HÄSTENS TÄNDER

Innan vi börjar med betsel är det lämpligt med en kontroll av munhålan genom en så kallad munhåleundersökning. Detta är bra att göra vid cirka 2 års ålder innan fällningen av mjölktänder börjar. Det går då att få en acceptabel bild av om hästens bett är normalt och har hästen vargtänder kan dessa tas bort.

Fram till ca 4,5 år ålder fälls mjölktänderna och detta kan vara en orolig period för hästens mun. Skillnaden är mycket stor från häst till häst. Vissa individer är periodvis mycket besvärade och på andra individer märks ingenting.

Fram till ca 5 års ålder är det lämpligt att kontrollera munhålan varje halvår för att tidigt hitta eventuella problem och kunna åtgärda dessa. Har hästen inga problem är det därefter lämpligt med en årlig kontroll. Den åldrande hästen kan behöva kontrolleras med tätare intervall.