Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp
Distriktsveterinärerna Öland

Telefon

010-122 94 40

Öppettider idag

08.00 - 16.00

VETERINÄR FINNS I BEREDSKAP - DYGNET RUNT, ÅRET OM!

För bättre djurhälsa, djurvälfärd och produktion

Informationsträffar och demonstrationer på Öland kring förebyggande djurhälsa och besättningsinriktat arbetssätt.

Under vintern 2019-2020 genomför Distriktsveterinärerna Öland ett projekt där vi har informationsträffar och demonstrationer på gård. Vi riktar in oss på förebyggande djurhälsa och ett besättningsinriktat arbetssätt för att uppnå bättre djurhälsa, djurvälfärd och produktion på gårdarna. Syftet med projektet är att ge djurägare och anställda inspiration, ökad kunskap och exempel kring hur djurhälsan och djurvälfärden kan stärkas ihop med gårdens produktion och konkurrenskraft. En del i det besättningsinriktade och förebyggande arbetssättet är att visa på de positiva effekter man kan ha på produktionen genom att jobba besättningsfokuserat till exempel med villkorad läkemedelsanvändning genom ViLA Mjölk.

Sammanfattning projekt förebyggande djurhälsa och besättningsinriktat arbetssätt

Distriktsveterinärerna Öland har under vintern 2019-2020 genomfört ett projekt där vi arrangerade informationsträffar och demonstrationer på gård för mjölkproducenter och deras personal. Inriktningen var djurhälsa, djurvälfärd och produktion. Målet med projektet var att åstadkomma ett förändrat arbetssätt för ökad djurhälsa och djurvälfärd på de öländska mjölkgårdarna med fokus på problemlösning och förebyggande åtgärder på besättningsnivå. På träffarna fick deltagarna inspiration, konkreta exempel och ökad kunskap kring hur de kan jobba på gårdsnivå för att förbättra djurhälsan och djurvälfärden samtidigt som gårdens produktion och konkurrenskraft stärks. Mycket av det nya arbetssättet har varit att berätta om hur Distriktsveterinärerna jobbar förebyggande med besättningsservice och ViLA Mjölk. Kurserna har hållits vid sammanlagt sju tillfällen och projektet finansierades med stöd av Landsbygdsprogrammet. Sammanfattningsvis så har deltagandet på träffarna varit stort och det totala antalet deltagare var 128 personer som kom från 38 olika gårdar.