Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp
Distriktsveterinärerna Öland

Telefon

010-122 94 40

Öppettider idag

08.00 - 17.00

VETERINÄR FINNS I BEREDSKAP - DYGNET RUNT, ÅRET OM!

För bättre djurhälsa, djurvälfärd och produktion

Informationsträffar och demonstrationer på Öland kring förebyggande djurhälsa och besättningsinriktat arbetssätt.

Under vintern 2019-2020 genomför Distriktsveterinärerna Öland ett projekt där vi har informationsträffar och demonstrationer på gård. Vi riktar in oss på förebyggande djurhälsa och ett besättningsinriktat arbetssätt för att uppnå bättre djurhälsa, djurvälfärd och produktion på gårdarna. Syftet med projektet är att ge djurägare och anställda inspiration, ökad kunskap och exempel kring hur djurhälsan och djurvälfärden kan stärkas ihop med gårdens produktion och konkurrenskraft. En del i det besättningsinriktade och förebyggande arbetssättet är att visa på de positiva effekter man kan ha på produktionen genom att jobba besättningsfokuserat till exempel med villkorad läkemedelsanvändning genom ViLA Mjölk.