Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Råd för en frisk och väl fungerande hästmun | HÄSTENS TÄNDER

  • Gör regelbundna munhåleundersökningar. Problem som hittas tidigt kan lättare åtgärdas och andra påföljande problem kan undvikas.
  • Anpassa utrustningen till hästen.
  • Variera utrustningen. Det är lämpligt att ha tre olika huvudlag med olika betsel och nosgrimmor som du växlar mellan. Då undviker du att trycket alltid kommer på samma plats med risk för skador.
  • Rid bettlöst ibland. Vänj redan den unga hästen med ett bettlöst huvudlag.
  • Kontrollera mungiporna efter varje ridpass. Detta görs genom att du viker ut mungipan. Det är annars lätt att missa sår som ofta sitter en bit in.
  • Spänn inte nosgrimman hårt. Överkäkens kindtänder ger lätt upphov till sår i kinden. Nosgrimmans funktion är inte att hålla munnen stängd utan att stabilisera huvudlaget och betslet.
  • Försök hålla din häst som naturen tänkt. Ge så mycket grovfoder som möjligt och ha långa ättider. Låt hästen äta med huvudet lågt dvs. från golvet eller marken och om möjligt få beta när årstiden tillåter.