Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Hästens mun i olika åldrar - så bör du agera

Regelbundna kontroller av munhålan, samt variation av bett och huvudlag, är viktigt. Julia Lundberg är distriktsveterinär i Karlskrona och ger tips för hästar i olika åldrar.

Att göra den första munhålekontrollen redan när hästen är ung är viktigt, menar Julia Lundberg som är distriktsveterinär med tandkompetens på häst. Detta eftersom hästen får en helt ny uppsättning tänder när den är mellan två och fem år gammal.

Under de åren händer det väldigt mycket i hästens mun, dessutom är det ofta i den åldern vi ska börja invänjningen av bett. Tandkollen på de unga hästarna är också viktig eftersom många problem kan förebyggas och behandlas om de upptäcks i tid, säger hon. Julia förordar därför att den första tandkontrollen görs inför att hästen ska börja vänjas vid bett. Bland annat för att vid behov kunna operera bort dess vargtänder.

Vi brukar rekommendera att de ska tas bort om man ska rida hästen med bett. Vargtänderna är väldigt små och sköra, vilket gör att de kan gå av eller orsaka obehag eftersom bettet ligger och trycker mot dem, förklarar hon. Därefter bör hästens mun kollas av
veterinär minst en gång om året fram till att tandväxlingen är färdig. De regelbundna munhåleundersökningarna bör även fortlöpa efter att hästen har bytt tänder. Efter femårsåldern rekommenderar Julia generellt att hästens mun kollas en gång om året, men hon menar samtidigt att det kan vara individuellt.

Ser allt fint ut under en årlig koll kan det räcka med vartannat år, samtidigt som
tätare kontroller kan behövas om problematik finns. När hästen börjar närma sig 20-års åldern brukar vanligen flera åldersrelaterade problem visa sig i munhålan. Exempelvis börjar de vanligtvis vassa emaljåsarna på kindtänderna att slitas ner, hästen får därmed svårare att mala sönder fodret. Den kan även börja tappa tänder eftersom dess långa tandrötter blir allt kortare.

Det är väldigt individuellt i vilken ålder problemen börjar märkas. Tecken på att hästen har börjat få problem med tänderna kan vara att den tappar hull, lämnar foder eller att man
ser att det finns otuggade höbollar i boxen, berättar Julia.

RÄTT LÄNGD PÅ BETTET

Förutom att regelbundet kontrollera hästens munhåla och tänder hos veterinär, menar Julia att ett anpassat bett och huvudlag är en viktig del i munhälsan. I ett första steg ska bettet
vara korrekt inpassat.

Många tar gärna ett lite för långt bett för att undvika tryck mot mungiporna, men längden är väldigt viktig. Ett bra sätt att ta reda på vilken storlek hästen ska ha är att ta en vanlig linjal
och mäta från mungipa till mungipa, säger hon och fortsätter:

Bettet får heller inte hissas för högt upp, för då kan det orsaka klämskador.
Vilken typ av bett man sedan väljer tycker Julia ska anpassas efter vad hästen och ryttaren trivs med.

En del hästar trivs bättre på ett ole-dat bett, medan andra gillar ett ledat bättre. På framför allt unga hästar är en rekommendation att ha ett så tunt bett som möjligt. Dels eftersom de är
ovana, dels för att det egentligen inte finns plats för ett bett i hästens mun, säger hon
och fortsätter: Många unghästar, och även äldre individer, föredrar ett bett som ligger stilla och stabilt i munnen. Då kan en modell med fasta ringar vara ett bra alternativ.

VARIERA OLIKA HUVUDLAG
Vad gäller nosgrimman förklarar Julia att valet ska göras utifrån bettet. Ett stångbett går exempelvis inte ihop med en remontnosgrimma eftersom den låser bettets skänkel.

Det viktigaste av allt är att nosgrimman inte spänns för hårt, kanske behövs den inte alls? Min rekommendation är att variera både bett och nosgrimmor för att trycket ska fördelas på olika ställen. På så sätt minimeras risken för skador i munnen på hästen, säger hon.

För att göra variationen enkel är Julias tips att ha tre olika typer av huvudlag att växla mellan.
Ett av alternativen får gärna vara bettlöst av något slag.

På så sätt slipper du mecket med att byta bett hela tiden. Det blir dessutom mer naturligt att man varierar sig när tränsen hänger färdiga i sadelkammaren.

Utöver variation tycker Julia att man som ryttare, i den utsträckning det går, bör hålla lite koll själv i hästmunnen.

Tryckskador är smärtsamma för hästen och tar ofta lång tid att läka, så det bästa är att hålla koll och att därmed förebygga att de uppstår.

Se artikeln i PDF här Pdf, 113.3 kB.