Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Att tänka på när veterinären kommer | HÄST

Innan vi kommer ut till dig på gården eller i stallet finns det några saker som kan vara bra att tänka på och som vi vill be dig att hjälpa oss med. Distriktsveterinärerna är måna om att arbeta på ett professionellt och säkert sätt för att förhindra smittspridning och att farliga situationer uppstår. Vi vill också hålla en hög kvalitet på vårt arbete och göra ett bra jobb för att du som djurägare ska bli så nöjd som möjligt. Så här kan du hjälpa oss:

Djur som befinner sig ute ska för allas säkerhet tas in före besöket. Veterinären behöver minst en person till hjälp under besöket. Medhjälparen som ska ha fyllt 18 år bör också vara kompetent för sin uppgift och ha kunskap och förmåga att kunna hjälpa till. Det är viktigt att medhjälparen kan besvara frågor om besättningen/djuret och är väl insatt i det aktuella fallet. Uppgifter av betydelse är exempelvis:

 • djurets ålder
 • symtom på sjukdom
 • senaste kalvning (för nöt)
 • hur länge djuret varit sjukt.

För att kunna arbeta under bra förutsättningar behöver vi:

 • Ett rent bord eller en yta täckt med utlagda tidningar för veterinärens väska, instrument och mediciner.
 • Är utrymmet trångt kan ett fällbart bord användas.
 • Tillgång till varmt och kallt vatten, tvål och torkpapper är också nödvändigt för veterinärens handtvätt. Vi behöver även god belysning.
 • Efter besöket behöver veterinären göra ren sina stövlar/skor med rinnande kallt vatten och gärna en borste.

De här förutsättningarna är nödvändiga för att veterinären ska kunna göra en noggrann undersökning och behandling, samt hålla en god hygien. Vi är angelägna om att inte föra smittor vidare mellan patienter, gårdar och stallar. Idag blir det allt vanligare med resistenta bakterier. Det är en av orsakerna till att vi vill ha bra rutiner vid och kring våra besök.

 • Se till att ingångar och gårdsplan är halkfria.
 • Varna för låga dörrar, rör, ledningar eller annat som kan vara förrädiskt för den som inte är bekant med lokalerna och miljön.
 • Om djuret är oroligt eller aggressivt, tala om det för oss i förväg.
 • I lösdrift måste det finnas möjlighet att placera ett sjukt djur uppbundet i spilta eller box.
 • Vid undersökning av häst är det nödvändigt att med-hjälparen kan hålla och hantera hästen.

Tänk på att ditt djurstall behöver fungera som veterinärens arbetsplats och därför är det viktigt att du kan tillgodose en bra arbetsmiljö. Veterinären kan neka att utföra arbete om detta anses för riskabelt eller inte står i överensstämmelse med arbetsmiljölagen. (Arbete med djur: AFS 2008:17)

Hoppas att du vill hjälpa oss med detta!