Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Hur går en munhåleundersökning till? | HÄSTENS TÄNDER

Först görs en allmän undersökning och en yttre inspektion av huvudet. Hästen ges därefter lugnande medel (sederas). Detta är mycket viktigt för att kunna utföra en bra undersökning och ökar säkerheten för både häst, veterinär och hästägare.

Det som undersöks är eventuella asymmetrier, framtändernas utseende och käkarnas rörlighet. Munhålan sköljs med vatten och därefter kan undersökaren med hjälp av munstege, bra belysning, spegel och sond göra sin undersökning av munhålan och avvikelser kan behandlas.

Munstege används alltid, den är skonsam mot hästen och en förutsättning för att kunna se hela munhålan. De fynd som görs ska dokumenteras i en journal tillsammans med de eventuella åtgärder som utförts för att ge ledning inför nästa undersökning.

Vad bör jag tänka på inför och efter en munhåleundersökning?

Välj en lugn del av stallet och en tidpunkt på dagen när det är lugnt. Det blir då lättare att utföra undersökningen för både häst och veterinär. Se till att ha varmt vatten tillgängligt och eluttag i närheten.

Efter behandlingen bör hästen inte äta på 1-2 timmar och inte ridas eller gå ut i hagen förrän effekten av det lugnande medlet är helt borta. Tänk på att det är tävlingskarens på lugnande medel så inte munhåleundersökningen förhindrar någon tänkt tävling. Om vargtänder har avlägsnats ska hästen inte ha betsel i munnen på cirka två veckor.