Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Stelkramp (tetanus) | HÄST

Bakterien Clostridium tetani finns i miljön och påvisas även i den normala tarmfloran från människor och djur. Trots att bakterien finns överallt så är sjukdomen ovanlig, kanske beroende på att många hästar är vaccinerade och att icke vaccinerade hästar tas omhand på rätt sätt vid uppkommen risk för stelkramp. Bakterien kommer in genom skadad hud eller slemhinna.

För att sporerna sedan ska kunna orsaka skada krävs en syrefri (anaerob) miljö som gör att bakterierna växer till och bildar toxiner. Det klassiska hos häst är sticksår i någon form eftersom de erbjuder bra anaeroba förutsättningar. Men även nekrotiska sår utan blodförsörjning samt sår där främmande kroppar blir kvar är bra grogrund.