Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

”En sjuk kamel?! Vem kan jag bolla kameler med?

Ett axplock från ett arbetspass: En hundägare i Gävle har panik eftersom labradoren slukat hela chokladasken. En transport med fem hundar på Öresundsbron måste kontrolleras. En veterinär i Värmland behöver bolla med någon kollega i tjänst som behandlat kameldjur. Möt Therese Forsström i Distriktsveterinärernas beredskapstelefon 9900!

Kategori: Beredskap 24/7

Jag hade aldrig släppt att jobba kliniskt för något annat administrativt arbete än det här, förklarar Therese Forsström.

Hon har varit med från början om att bygga upp 9900, Distriktsveterinärernas beredskapstelefon. I korta drag är Therese och hennes kollegor ingång för djurägare utanför kontorstid, och ett stöd för distriktsveterinärer i beredskap.

I samtalen med djurägare handlar det om att skaffa en bild av vad som är fel med djuret. Ärendet prioriteras utifrån dels djurets behov, djurägarens önskemål och Distriktsveterinärernas befintliga resurser. För djurägaren innebär det alltid snabb återkoppling om vad som gäller där och då. Om närmsta distriktsveterinär står och förlöser en ko och sedan ska till en kolikhäst kan inringande djurägare få beskedet: veterinären har andra akutfall före och det är nog uppåt 3 timmar innan veterinären kan vara hos dig, men veterinären kommer att komma så snart det är möjligt. Om djurets tillstånd bedöms som så akut att det inte går att vänta på att veterinären blir ledig och djuret går att transportera kan djurägaren få rådet att åka till närmsta, öppna djursjukhus.

Ofta kan 9900 hjälpa djurägaren med rådgivning via telefon. Therese nämner den senaste jul- och nyårshelgen:

Vi fick i princip bara samtal om hundar som ätit choklad. Vi satt med excelark och matade in chokladfabrikat, mängd och hundens vikt, och fick fram om det var en mängd som inte ses som giftig eller om det var läge för djurägaren att åka in till veterinär.

Therese trycker på värdet av den kliniska erfarenhet hon och kollegorna har med sig. Kollegorna bollar med varandra för att snabbt kunna fatta beslut och hjälpa djurägare.

Ibland är det tuffa situationer: inringande djurägare med ett påkört djur som helt uppenbart inte kommer att klara sig. Då är det lyssnandet, att finnas där som ett stöd som gäller.

För veterinärerna i beredskap innebär 9900 också att det alltid går att få tag på någon att tala med. Som när en djurägare i Värmland ringde en helg om sin kamel. Therese tog kontakt med veterinären som skötte beredskapen i området.

Jag har väl inte hamnat i Värmland för att jobba med kameler’ svarade han skrattande.

Sedan frågade han om det fanns någon som han kunde bolla med när han kom fram till kamelen. Jag visste att det fanns en veterinär i tjänst som även arbetade på djurpark, så jag knöt ihop dem.

Vad ser du som det viktigaste med ditt jobb?

Det handlar om att alltid försöka göra det bästa: för djuret, djurägaren och veterinären. Jag har ett utmanande arbete och 9900 handlar om att förbättra veterinärernas arbetsmiljö samtidigt som vi håller en god kundservice. Vi är en del av framtidsutvecklingen för organisationen.

Therese Forsström

Titel/arbetar som: Klinikchefsassistent/Administratör, Djurvårdare

Utbildning: Djurvårdare nivå 2

Antal år inom Distriktsveterinärerna: 6 år

Ett starkt minne: ”När jag en kväll får ett samtal från min chef att vi måste lägga allt annat jag gör åt sidan för att lägga upp en krisplan för hur 9900 skulle snabbast möjligt kunna gå in och stötta upp om organisationen skulle hamna i nödläge på grund av covid! Nu behövde vi inte skrida till verket men den första planen var klar dagen efter.”

Faktaruta: Så funkar Distriktsveterinärernas beredskapstelefon 9900

 • Beredskapstelefonen 9900:s funktion är att sortera bort icke akuta samtal, koordinera och resursfördela, avlasta och hjälpa veterinär i beredskap, hjälpa och ge råd till djurägare, hänvisa till annan instans vid högt tryck/akuta fall där närmaste mottagning ej har möjlighet.
 • För kunder är det alltid telefonnumret till den ”egna” Distriktsveterinärkliniken som gäller. Skillnaden är att en operatör på beredskapstelefonen som tar emot samtalet.
 • Roller:
  • Operatör som besvarar kundsamtal och gör en första bedömning om det är ett fall som behöver vidare till distriktsveterinär
  • Koordinator som har kontakten med våra veterinärer och är den som fördelar ut fallen som behöver kontakt med veterinär. Koordinatorn har även den som har beredskap för officiella kunder. Koordinator fyller även en säkerhetsfunktion då den kan följa organisationens bilar via Abax som även hjälper till vid resursfördelning.
 • Bakgrund: djurvårdare, leg djursjukskötare, leg veterinärer
 • Har funnits sedan våren 2019
 • ABAX är vårt gps-system
 • I nuläget är 80% av Distriktsveterinärernas kliniker anslutna till 9900 under hela eller delar av beredskapstiden.
 • 9900 ansvarar även för beredskap för officiella kunder som i de flesta fall handlar om gränskontrollsärenden. Det kan vara tex en hund som anländer till tullen med otillräcklig dokumentation för att komma in i landet eller saknar rabiesvaccination.