Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

ViLA - en möjlighet för dig och dina mjölkkor

ViLA står för villkorad läkemedelsanvändning och är ett unikt samarbete mellan dig och din veterinär. Förutom råd och kompetens får du också möjlighet att själv behandla vissa sjukdomar i din mjölkproducerande besättning.

Diskutera ViLA med din veterinär!

Förberedelserna för villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) är igång inför starten 2016. Under hösten kan du höra mer om ViLA från din veterinär.

Fördelarna med villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) är många

  • Du arbetar långsiktigt med din veterinär för bra djurhälsa.
  • Du sparar tid och pengar genom att förebygga sjukdomar.
  • Du kan behandla sjuka djur direkt så att de kan tillfriskna fortare.
  • Din besättning håller sig friskare genom en tät kontakt med din veterinär.
  • De veterinärer som får arbeta med ViLA är speciellt utbildade i detta.

Är ViLA för dig?

ViLA är framförallt intressant för större gårdar med 100- 150 eller fler mjölkproducerande kor, men fungerar bra för alla besättningar som vill ha friskare djur.

Du kan behandla sjukdomar hos kor ock kalvar

Du får behandla två sjukdomar hos kor: juverinflammation och klövspaltsinflammation (om du har tillgång till verkstol). Du får också behandla fyra sjukdomar hos kalvar: diarré, lunginflammation, navelinflammation och enkel ledinflammation.

Uppfyller du kraven?

En välskött besättning med god djurhälsa och gott djurskydd är grundkravet för att delta. Självklart ska du också följa reglerna om märkning, dokumentation och registrering. Du kan läsa mer om vilka bestämmelser som gäller på www.jordbruksverket.se/vila Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här går det till

Du går en utbildning i hur du ska behandla dina djur för de sjukdomar som ingår i ViLA.
Din veterinär besöker dig och gör en besättningsutredning.
Tillsammans gör ni därefter en handlingsplan för fortsatt god djurhälsa.
Du får ha de läkemedel hemma som ingår i ViLA.
Din veterinär gör både rutinbesök och utökade besök under det år som samverkan pågår.
Samarbetet pågår ett år i taget.

Vill du delta?

Är du intresserad av att delta i Villkorad läkedemedelsanvändning? Då kan du anmäla ditt intresse till din närmsta Distriktsveterinär.