Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Undersökning inför recept häst

550 kr

För att säkert kunna behandla ditt djur på rätt sätt behöver vi undersöka hästen innan vi startar en behandling och av det skälet sker receptförskrivning vanligtvis inte per telefon, eller utan besök. Detta är reglerat enligt lag. Det finns dock vissa undantag för till exempel antiparasitära läkemedel, vissa vaccin till livsmedelsproducerande djur samt p-piller till katt.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket