Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Utredning alla djurslag

Utredning* 1 - 1 740 kr
Utredning av ett specifik organsystem med omfattande, återkommande eller kronisk frågeställning och plan för vidare hantering där tidsåtgången för utredningen understiger 45 minuter.

Utredning* 2 - 3 280 kr
Utredning av ett specifik organsystem med omfattande, återkommande eller kronisk frågeställning och plan för vidare hantering där tidsåtgången för utredningen beräknas till 45-75 minuter.

*Många av våra behandlingar debiteras specifikt utifrån typ av åkomma eller problemställning. Ibland behövs dock mer omfattande utredningar, och som inte omfattas av våra mer specifika undersökningar för att kunna diagnostisera eller komma fram till en plan för fortsatt behandling.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket