Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Besiktning | HUND

En besiktning består av en noggrann klinisk undersökning där eventuella avvikelser noteras i ett besiktningsintyg. Besiktningen görs vanligtvis vid försäljning, överlåtelse eller om man ska ändra sina försäkringsvillkor.

En besiktning består av en noggrann klinisk undersökning där eventuella avvikelser noteras i ett besiktningsintyg. Besiktningen görs vanligtvis vid försäljning, överlåtelse eller om man ska ändra sina försäkringsvillkor. Vi följer rådande riktlinjer från Veterinärförbundets normgrupp, vilket bland annat innebär att vi noterar avvikelser oavsett vilken ras djuret tillhör, och inte använder uttrycket ”normalt för rasen”.

Välkommen att boka tid hos din närmsta veterinärmottagning!

  • Besiktning av ungt djur | pris per djur upp till 6 månaders ålder | 520 kr inkl. moms
  • Besiktning av äldre djur | pris per djur över 6 månaders ålder | 960 kr inkl. moms
  • Besiktning, vaccination och ID chip | pris per djur upp till 6 månaders ålder | 940 kr inkl. moms