Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Pass och intyg | KATT

Checklista för pass

  • Djuret ska vara id-märkt.
  • Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies.
  • Hundar som reser till Storbritannien, Irland, Finland och Malta ska avmaskas mot rävens dvärgbandmask.
  • Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur.

Kontakta din närmsta veterinär för utfärdande av pass, vaccination mot rabies, avmaskning och intyg för resa till Norge, Finland med flera.

  • Pass | utfärdande för smådjur | 720 kr inkl. moms
  • Intyg och ev. avmaskning | resa till Norge, Finland med fler länder | 280 kr inkl. moms (kostnad för läkemedel tillkommer)

Andra intyg

I olika sammanhang kan du behöva ett officiellt intyg till ditt djur. Det kan handla om vaccinationsintyg, hälsointyg, livintyg med flera.

En del intyg ligger på fasta priser, andra inte. Kontakta din närmsta Distriktsveterinär för prisuppgift.