Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Beteshygien | HÄST

Vänta tre dagar efter avmaskningen innan du släpper din häst på nytt bete, eftersom ägg och larver fortfarande kan förekomma i träcken. Observera att maskar som kommer ut efter avmaskning är döda.

Bästa sättet att hålla parasitmängden på betet lågt, är god beteshygien, vilket kan åstadkommas på flera sätt:

  • skilj på vinter- och sommarhagar.
  • växel- eller sambeta med andra djurslag, de äter då upp varandras parasiter i gräset. Dela in betet i fållor, varje fålla ska betas en gång per säsong. I andra hand putsas fållan efter varje avbetning och får vila tre veckor innan hästar betar där igen. Det är viktigt att vädret är torrt i samband med putsning, annars riskerar man att sprida smittan.
  • mocka hagen, 1–2 gånger per vecka, gärna dagligen, så hinner inte parasitäggen utvecklas till smittfarliga larver. Det finns även gödselsugar som kan användas för att få bort gödsel från betet.
  • Vila beten/plöj upp då och då.
  • Utfodra inte direkt på marken utan använd till exempel tråg eller foderhäck.