Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Styngflugor | HÄST

Styngflugor (Gasterophilus spp) lever under några veckor på sommaren.

Honorna deponerar karaktäristiska ägg på hästens hårrem, företrädesvis på frambenen och vid ganascherna. Larven, som tas upp via munnen, övervintrar i hästens magsäck eller i första delen av tarmen, och kommer ut med avföringen efterföljande sommar. I magsäck/tarm orsakar larverna knappast någon skada. När larverna befinner sig i munhålan kan dock hästen tillfälligt visa tecken på obehag.

Styngfluga kan inte påvisas genom träckprov. Den viktigaste åtgärden är att skrapa bort äggen dagligen när de befinner sig på hästen. Ivermektin och moxidektin har effekt mot larverna i mage och tarm. Emellertid bör man undvika rutinmässig avmaskning mot styngflugor eftersom varje sådan avmaskning samtidigt selekterar för resistens hos blodmask.