Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Foderstrups­förstoppning | HÄST

Symtom

Akuta stopp upptäcks ofta i samband med fodring. Hästen får krampliknande hostningar och saliv och foder rinner från näsa eller mun. Hästen blir ofta ordentligt orolig och stressad. Det går ibland att känna en förtjockning eller svullnad längs fåran på halsens vänstra sida nära den hårdare luftstrupen.

Råd

Saliven löser ibland upp stoppet så att det glider ned. Hästens oro, svalgrörelser och muskelarbete hjälper till.

  • Hjälp gärna till med lätt massage över svullnaden. Massera gärna i riktning mot magen.
  • Promenera hästen lite lugnt med långt grimskaft. Det är bra att den hostar och frustar upp slem och det underlättar om hästen håller ned huvudet, vilket den ofta gör spontant.
  • Om inte förstoppningen hävs snabbt (inom 20–30 minuter) och lossnar spontant måste veterinär kontaktas. Spola inte själv in vatten i hästens mun eftersom det lätt kan hamna i lungorna!
  • Du märker att stoppet har lossnat genom att hästens blir lugn och själv verkar vilja äta eller dricka. Prova då att ge den vatten och eventuellt några strån hö. Om detta fungerar och hästen kan svälja utan problem så är förstoppningen löst. Även vid enklare stopp som löser sig utan veterinär hjälp bör du inte ge hästen någon mat de närmaste 12 timmarna då matstrupen kan behöva vila, men se till att den har fri tillgång till vatten.
  • Den närmaste veckan efter ett stopp bör du vara uppmärksam på temphöjningar, snor eller hosta. En risk vid foderstrupsförstoppning är att hästen
    andas in foderrester och därmed kan få lunginflammation. Om du misstänker detta ska veterinär kontaktas omedelbart.
  • Om hästen får upprepade problem med foderstrupsförstoppningar bör en undersökning av svalg och matstrupe göras.