Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Uundersökning inför recept hund

550 kr

För att säkert kunna behandla ditt djur på rätt sätt behöver vi undersöka hunden innan vi startar en behandling och av det skälet sker receptförskrivning vanligtvis inte per telefon, eller utan besök. Detta är reglerat enligt lag. Det finns dock vissa undantag för till exempel antiparasitära läkemedel, vissa vaccin till livsmedelsproducerande djur samt p-piller till katt.